เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีจิตสำนึก และตระหนักในการรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม สามารถนำความรู้ไปส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้ ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่อง การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตชุมชน หลักการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และการใช้โปรแกรม Google earth เพื่อการท่องเที่ยว โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Mr.Vince Goldie และคุณศุภาพิชญ์ กระแสงนพคุณ

img_6689
img_6689
Image Detail
img_6694
img_6694
Image Detail
img_6706
img_6706
Image Detail
img_6710
img_6710
Image Detail
img_6713
img_6713
Image Detail
img_6718
img_6718
Image Detail
img_6719
img_6719
Image Detail
img_6725
img_6725
Image Detail
img_6727
img_6727
Image Detail
img_6734
img_6734
Image Detail
img_6747
img_6747
Image Detail
img_6751
img_6751
Image Detail
img_6760
img_6760
Image Detail
img_6783
img_6783
Image Detail
img_6820
img_6820
Image Detail
img_6909
img_6909
Image Detail
img_6921
img_6921
Image Detail
img_6967
img_6967
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery