เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองการเจ้าหน้าที่ - โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

หลักสูตรอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเป้าหมายได้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 240 คน โดยจัดอบรมเรื่องการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและการสร้างโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

img_01
img_01
Image Detail
img_02
img_02
Image Detail
img_03
img_03
Image Detail
img_04
img_04
Image Detail
img_05
img_05
Image Detail
img_06
img_06
Image Detail
img_07
img_07
Image Detail
img_08
img_08
Image Detail
img_09
img_09
Image Detail
img_10
img_10
Image Detail
img_11
img_11
Image Detail
img_12
img_12
Image Detail
img_13
img_13
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ