เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยหรือสถานที่แยกกักตัวในชุมชนในสถานประกอบการ

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยหรือสถานที่แยกกักตัวในชุมชนในสถานประกอบการ

         วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางในการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยหรือสถานที่แยกกักตัวในชุมชนในสถานประกอบการ
เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในสถานประกอบการและชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย คุณสรรเกียรติ กุลเจริญ เป็นประธานการประชุม พร้อมนำสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสอำเภอพระประแดง
คุณภูวนาท สุวรรณพรหม ,ท่านสาธารณสุขอำเภอพระประแดง คุณโสฬส อ้นไชยะ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยและการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 

img_1236 custom
img_1236 custom
Image Detail
img_1251 custom
img_1251 custom
Image Detail
img_1255 custom
img_1255 custom
Image Detail
img_1259 custom
img_1259 custom
Image Detail
img_1264 custom
img_1264 custom
Image Detail
img_1269 custom
img_1269 custom
Image Detail
img_1273 custom
img_1273 custom
Image Detail
img_1278 custom
img_1278 custom
Image Detail
img_1279 custom
img_1279 custom
Image Detail
img_1283 custom
img_1283 custom
Image Detail
img_1287 custom
img_1287 custom
Image Detail
img_1288 custom
img_1288 custom
Image Detail
img_1292 custom
img_1292 custom
Image Detail
img_1295 custom
img_1295 custom
Image Detail
img_1298 custom
img_1298 custom
Image Detail
img_1301 custom
img_1301 custom
Image Detail
img_1304 custom
img_1304 custom
Image Detail
img_1310 custom
img_1310 custom
Image Detail
img_1311 custom
img_1311 custom
Image Detail
img_1326 custom
img_1326 custom
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery