เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี


ประเภทต่างๆ

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561

วันที่ส่งมอบ:12/12/2018
วันที่แก้ไข:12/12/2018
ขนาดของไฟล์:4.6 MB
ดาวน์โหลด:72


งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/27/2017
วันที่แก้ไข:06/27/2017
ขนาดของไฟล์:3 MB
ดาวน์โหลด:1477


งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2552 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2552

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/27/2017
วันที่แก้ไข:06/27/2017
ขนาดของไฟล์:542.29 kB
ดาวน์โหลด:1614


งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2551 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2551

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/27/2017
วันที่แก้ไข:06/27/2017
ขนาดของไฟล์:665.11 kB
ดาวน์โหลด:1417


งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2550 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2550

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/27/2017
วันที่แก้ไข:06/27/2017
ขนาดของไฟล์:4.95 MB
ดาวน์โหลด:1422


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/20/2015
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:3 MB
ดาวน์โหลด:214


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒

วันที่ส่งมอบ:11/17/2010
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:542.29 kB
ดาวน์โหลด:47

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๒

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๑ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๑

วันที่ส่งมอบ:11/17/2010
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:665.11 kB
ดาวน์โหลด:6

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๑

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๐ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๐

วันที่ส่งมอบ:11/17/2010
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:4.95 MB
ดาวน์โหลด:10

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๐