เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รวมเอกสารทั่วไป ที่มีประโยชน์


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

คู่มือ ความรู้ด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คู่มือ ความรู้ด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/28/2015
วันที่แก้ไข:04/28/2015
ขนาดของไฟล์:9.63 MB
ดาวน์โหลด:589


คู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน คู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/12/2012
วันที่แก้ไข:01/12/2012
ขนาดของไฟล์:744.63 kB
ดาวน์โหลด:149

คู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน

คู่มือติดต่อราชการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย คู่มือติดต่อราชการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ส่งมอบ:05/31/2011
วันที่แก้ไข:05/31/2011
ขนาดของไฟล์:1.94 MB
ดาวน์โหลด:90

คู่มือติดต่อราชการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
Poochaosamingprai contact's guide

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ส่งมอบ:03/04/2011
วันที่แก้ไข:03/04/2011
ขนาดของไฟล์:134.08 kB
ดาวน์โหลด:42

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ คำแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๓ ของนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกาศ คำแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๓ ของนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ส่งมอบ:03/01/2011
วันที่แก้ไข:03/01/2011
ขนาดของไฟล์:622.51 kB
ดาวน์โหลด:20

ประกาศ คำแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๓ ของนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คู่มือการจัดการประชุมองค์กร คู่มือการจัดการประชุมองค์กร

วันที่ส่งมอบ:02/16/2011
วันที่แก้ไข:02/16/2011
ขนาดของไฟล์:228.39 kB
ดาวน์โหลด:60
คู่มือการจัดการประชุมองค์กร
จัดทำโดย  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คู่มือ บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล คู่มือ บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ส่งมอบ:02/16/2011
วันที่แก้ไข:02/16/2011
ขนาดของไฟล์:412.29 kB
ดาวน์โหลด:72

คู่มือ บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
จัดทำโดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย