เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รวมเอกสารทั่วไป ที่มีประโยชน์


ประเภทต่างๆ

แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสาร ( 17 ไฟล์ )

***เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดและปริ้นได้ที่บ้าน

      และนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 2540 แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 2540

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/10/2019
วันที่แก้ไข:05/10/2019
ขนาดของไฟล์:2.28 MB
ดาวน์โหลด:2191


คู่มือ ความรู้ด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คู่มือ ความรู้ด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/28/2015
วันที่แก้ไข:04/28/2015
ขนาดของไฟล์:9.63 MB
ดาวน์โหลด:4352


คู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน คู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/12/2012
วันที่แก้ไข:01/12/2012
ขนาดของไฟล์:744.63 kB
ดาวน์โหลด:237

คู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน

คู่มือติดต่อราชการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย คู่มือติดต่อราชการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/31/2011
วันที่แก้ไข:05/31/2011
ขนาดของไฟล์:1.94 MB
ดาวน์โหลด:144

คู่มือติดต่อราชการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
Poochaosamingprai contact's guide

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ส่งมอบ:03/04/2011
วันที่แก้ไข:03/04/2011
ขนาดของไฟล์:134.08 kB
ดาวน์โหลด:61

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คู่มือการจัดการประชุมองค์กร คู่มือการจัดการประชุมองค์กร

วันที่ส่งมอบ:02/16/2011
วันที่แก้ไข:02/16/2011
ขนาดของไฟล์:228.39 kB
ดาวน์โหลด:82
คู่มือการจัดการประชุมองค์กร
จัดทำโดย  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คู่มือ บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล คู่มือ บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/16/2011
วันที่แก้ไข:02/16/2011
ขนาดของไฟล์:412.29 kB
ดาวน์โหลด:135

คู่มือ บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
จัดทำโดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ