คุณกำลังอยู่ที่ :

กฎหมาย/การบริหารงาน การพัฒนาความสามารถผู้บริหาร


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

สตง.กับการบริหารงานของท้องถิ่น Cr.(อ มณเทียร) สตง.กับการบริหารงานของท้องถิ่น Cr.(อ มณเทียร)

วันที่ส่งมอบ:08/02/2018
วันที่แก้ไข:08/02/2018
ขนาดของไฟล์:142.37 kB
ดาวน์โหลด:1


แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Cr.(ดร ไพบูลย์) แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Cr.(ดร ไพบูลย์)

วันที่ส่งมอบ:08/02/2018
วันที่แก้ไข:08/02/2018
ขนาดของไฟล์:113.52 kB
ดาวน์โหลด:0


เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ Cr.(อ พิษณุ) เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ Cr.(อ พิษณุ)

วันที่ส่งมอบ:08/02/2018
วันที่แก้ไข:08/02/2018
ขนาดของไฟล์:147.62 kB
ดาวน์โหลด:0


หน้า 1 จาก 2