เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนดำเนินงานปี 2561


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ตารางกิจกรรม/โครงการของเทศบาลฯ ปี2561 ตารางกิจกรรม/โครงการของเทศบาลฯ ปี2561

วันที่ส่งมอบ:10/12/2018
วันที่แก้ไข:10/12/2018
ขนาดของไฟล์:489.63 kB
ดาวน์โหลด:4


แผนดำเนินงานปี 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แผนดำเนินงานปี 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

วันที่ส่งมอบ:10/12/2018
วันที่แก้ไข:10/12/2018
ขนาดของไฟล์:996.09 kB
ดาวน์โหลด:9


แผนดำเนินงานปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ แผนดำเนินงานปี 2561 ฉบับสมบูรณ์

วันที่ส่งมอบ:10/12/2018
วันที่แก้ไข:10/12/2018
ขนาดของไฟล์:2.79 MB
ดาวน์โหลด:22


ประกาศการใช้แผนดำเนินงานปี 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกาศการใช้แผนดำเนินงานปี 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

วันที่ส่งมอบ:10/08/2018
วันที่แก้ไข:10/08/2018
ขนาดของไฟล์:27.57 kB
ดาวน์โหลด:1


แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561

วันที่ส่งมอบ:12/08/2017
วันที่แก้ไข:12/08/2017
ขนาดของไฟล์:3.2 MB
ดาวน์โหลด:41


ประกาศใช้แนนการดำเนินการ ประจำปี 2561 ประกาศใช้แนนการดำเนินการ ประจำปี 2561

วันที่ส่งมอบ:12/08/2017
วันที่แก้ไข:12/08/2017
ขนาดของไฟล์:39.18 kB
ดาวน์โหลด:1