เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/24/2019
วันที่แก้ไข:06/24/2019
ขนาดของไฟล์:1.23 MB
ดาวน์โหลด:129


กิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบรับงานก่อสร้าง กิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบรับงานก่อสร้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/24/2019
วันที่แก้ไข:06/24/2019
ขนาดของไฟล์:668.7 kB
ดาวน์โหลด:125


มาตรการกำกับ ควบคุม การลงเวลาการปฎิบัติราชการของพนักงาน มาตรการกำกับ ควบคุม การลงเวลาการปฎิบัติราชการของพนักงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/24/2019
วันที่แก้ไข:06/24/2019
ขนาดของไฟล์:997.23 kB
ดาวน์โหลด:130


ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

วันที่ส่งมอบ:11/08/2018
วันที่แก้ไข:11/08/2018
ขนาดของไฟล์:479.95 kB
ดาวน์โหลด:8