เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 22 พ.ย. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 22 พ.ย. 65

วันที่ส่งมอบ:11/23/2022
วันที่แก้ไข:11/23/2022
ขนาดของไฟล์:444.08 kB
ดาวน์โหลด:31


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 28 ต.ค. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 28 ต.ค. 65

วันที่ส่งมอบ:10/31/2022
วันที่แก้ไข:10/31/2022
ขนาดของไฟล์:451.95 kB
ดาวน์โหลด:0


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:07/19/2022
วันที่แก้ไข:07/19/2022
ขนาดของไฟล์:479.2 kB
ดาวน์โหลด:75


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2565

วันที่ส่งมอบ:06/23/2022
วันที่แก้ไข:06/23/2022
ขนาดของไฟล์:446.15 kB
ดาวน์โหลด:1


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 65

วันที่ส่งมอบ:06/22/2022
วันที่แก้ไข:06/22/2022
ขนาดของไฟล์:447.4 kB
ดาวน์โหลด:2


ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65

วันที่ส่งมอบ:06/22/2022
วันที่แก้ไข:06/22/2022
ขนาดของไฟล์:450.67 kB
ดาวน์โหลด:2


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:06/21/2022
วันที่แก้ไข:06/21/2022
ขนาดของไฟล์:473.89 kB
ดาวน์โหลด:1


หน้า 1 จาก 3

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ