คุณกำลังอยู่ที่ :

เผยแพร่/เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 61


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

- เผยแพรร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 61 คก.ก่อสร้างหลังคาและระแนงบริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาล - เผยแพรร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 61 คก.ก่อสร้างหลังคาและระแนงบริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาล

วันที่ส่งมอบ:03/20/2018
วันที่แก้ไข:03/20/2018
ขนาดของไฟล์:25.31 kB
ดาวน์โหลด:3


เอกสารกำลังถูกแก้ไข/ปรับปรุง โดยผู้ใช้ และไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้.

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/15/2018
วันที่แก้ไข:01/15/2018
ขนาดของไฟล์:345.51 kB
ดาวน์โหลด:114

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน้า 5 จาก 8