เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กฎหมายทั่วไป


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/10/2019
วันที่แก้ไข:05/10/2019
ขนาดของไฟล์:186.14 kB
ดาวน์โหลด:1040


พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/13/2016
วันที่แก้ไข:11/30/2017
ขนาดของไฟล์:484.53 kB
ดาวน์โหลด:2869


พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

วันที่ส่งมอบ:01/19/2012
วันที่แก้ไข:11/30/2017
ขนาดของไฟล์:160.57 kB
ดาวน์โหลด:85

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

วันที่ส่งมอบ:11/15/2010
วันที่แก้ไข:11/30/2017
ขนาดของไฟล์:115.93 kB
ดาวน์โหลด:86

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/15/2010
วันที่แก้ไข:11/30/2017
ขนาดของไฟล์:486.94 kB
ดาวน์โหลด:115

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/15/2010
วันที่แก้ไข:11/30/2017
ขนาดของไฟล์:193.69 kB
ดาวน์โหลด:291

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/15/2010
วันที่แก้ไข:11/30/2017
ขนาดของไฟล์:404.7 kB
ดาวน์โหลด:143

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/15/2010
วันที่แก้ไข:11/30/2017
ขนาดของไฟล์:153.63 kB
ดาวน์โหลด:130

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

หน้า 1 จาก 2