เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

E-DoCuOnline

***เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดและปริ้นได้ที่บ้าน

      และนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:469.59 kB
ดาวน์โหลด:9

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:331.53 kB
ดาวน์โหลด:11

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

หนังสือมอบอำนาจ(ใช้สำสำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น) หนังสือมอบอำนาจ(ใช้สำสำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น)

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:300.32 kB
ดาวน์โหลด:4

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้องขออนุญาตโฆษณา(งานเทศกิจ) แบบคำร้องขออนุญาตโฆษณา(งานเทศกิจ)

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:83.59 kB
ดาวน์โหลด:1

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานเทศกิจของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:834.82 kB
ดาวน์โหลด:16

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานทำบัตรประชาชนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้อง(จดทะเบียนพาณิชย์) แบบคำร้อง(จดทะเบียนพาณิชย์)

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:96.45 kB
ดาวน์โหลด:15

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้า แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้า

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:1.17 MB
ดาวน์โหลด:3

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

คำขอตรวจค้นเอกสารรับรองสำเนาเอกสารหรือใบแทน (งานจดทะเบียนพาณิชย์) คำขอตรวจค้นเอกสารรับรองสำเนาเอกสารหรือใบแทน (งานจดทะเบียนพาณิชย์)

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:353.11 kB
ดาวน์โหลด:1

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร(กองยุทธศาสตร์ฯ) แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร(กองยุทธศาสตร์ฯ)

วันที่ส่งมอบ:04/20/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:563.97 kB
ดาวน์โหลด:1

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานขอข้อมูลข่าวสารทางราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

       เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้องทั่วไปขอดูกล้องCCTV แบบคำร้องทั่วไปขอดูกล้องCCTV

วันที่ส่งมอบ:04/20/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:295.53 kB
ดาวน์โหลด:8

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานบริการข้อมูลข่าวสารฯ ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

หน้า 1 จาก 2

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ