เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กฎหมาย/การบริหารงาน การพัฒนาความสามารถผู้บริหาร


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

สตง.กับการบริหารงานของท้องถิ่น Cr.(อ มณเทียร) สตง.กับการบริหารงานของท้องถิ่น Cr.(อ มณเทียร)

วันที่ส่งมอบ:08/02/2018
วันที่แก้ไข:08/02/2018
ขนาดของไฟล์:142.37 kB
ดาวน์โหลด:19


กฏหมายป.ป.ช. Cr.(อ.ทินกร) กฏหมายป.ป.ช. Cr.(อ.ทินกร)

วันที่ส่งมอบ:08/02/2018
วันที่แก้ไข:08/02/2018
ขนาดของไฟล์:143.98 kB
ดาวน์โหลด:13


แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Cr.(ดร ไพบูลย์) แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Cr.(ดร ไพบูลย์)

วันที่ส่งมอบ:08/02/2018
วันที่แก้ไข:08/02/2018
ขนาดของไฟล์:113.52 kB
ดาวน์โหลด:11


เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ Cr.(อ พิษณุ) เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ Cr.(อ พิษณุ)

วันที่ส่งมอบ:08/02/2018
วันที่แก้ไข:08/02/2018
ขนาดของไฟล์:147.62 kB
ดาวน์โหลด:5


การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน Cr.(ดร.อรทัย) การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน Cr.(ดร.อรทัย)

วันที่ส่งมอบ:08/02/2018
วันที่แก้ไข:08/02/2018
ขนาดของไฟล์:100.03 kB
ดาวน์โหลด:2


การสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม Cr. (ดร.โกวิท) การสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม Cr. (ดร.โกวิท)

วันที่ส่งมอบ:08/02/2018
วันที่แก้ไข:08/02/2018
ขนาดของไฟล์:88.66 kB
ดาวน์โหลด:1


พยากรณ์อากาศ

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ