เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักคลัง

แหล่งข้อมูลของสำนักคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกัน ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกัน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/18/2016
วันที่แก้ไข:05/18/2016
ขนาดของไฟล์:1.43 MB
ดาวน์โหลด:1814

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกันเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙