เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายงานงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

ข้อมูลรายรับ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อมูลรายรับ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:06/15/2012
วันที่แก้ไข:06/15/2012
ขนาดของไฟล์:869.39 kB
ดาวน์โหลด:9

ข้อมูลรายรับ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๕

รายรับประจำปี 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายรับประจำปี 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ส่งมอบ:03/05/2020
วันที่แก้ไข:03/05/2020
ขนาดของไฟล์:3.79 MB
ดาวน์โหลด:9


รายงานข้อมูลรายรับประจำปี 2565 และประจำเดือนธันวาคม 2564 รายงานข้อมูลรายรับประจำปี 2565 และประจำเดือนธันวาคม 2564

วันที่ส่งมอบ:01/20/2022
วันที่แก้ไข:01/20/2022
ขนาดของไฟล์:5.49 MB
ดาวน์โหลด:8


รายรับประจำปี 2565 เดือนพฤศจิกายน2564 รายรับประจำปี 2565 เดือนพฤศจิกายน2564

วันที่ส่งมอบ:12/23/2021
วันที่แก้ไข:12/23/2021
ขนาดของไฟล์:13.36 MB
ดาวน์โหลด:8


รายงานข้อมูลรายรับประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน สิงหาคม รายงานข้อมูลรายรับประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน สิงหาคม

วันที่ส่งมอบ:09/07/2017
วันที่แก้ไข:09/07/2017
ขนาดของไฟล์:705 kB
ดาวน์โหลด:7


ประกาศรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประกาศรายรับประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ส่งมอบ:04/18/2018
วันที่แก้ไข:04/18/2018
ขนาดของไฟล์:599.81 kB
ดาวน์โหลด:7


รายงานข้อมูลรายรับ 62 ของเดือนพฤษภาคม 62 รายงานข้อมูลรายรับ 62 ของเดือนพฤษภาคม 62

วันที่ส่งมอบ:06/13/2019
วันที่แก้ไข:06/13/2019
ขนาดของไฟล์:2.61 MB
ดาวน์โหลด:7


รายรับประจำปีงบประมาณ62 ประจำเดือนสิงหาคม 62 รายรับประจำปีงบประมาณ62 ประจำเดือนสิงหาคม 62

วันที่ส่งมอบ:09/05/2019
วันที่แก้ไข:09/05/2019
ขนาดของไฟล์:380.88 kB
ดาวน์โหลด:7


หน้า 9 จาก 11