เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/28/2022
วันที่แก้ไข:03/28/2022
ขนาดของไฟล์:6.63 MB
ดาวน์โหลด:148


ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/28/2022
วันที่แก้ไข:03/28/2022
ขนาดของไฟล์:93.03 kB
ดาวน์โหลด:158


แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2564-2566 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2564-2566

วันที่ส่งมอบ:04/19/2021
วันที่แก้ไข:04/19/2021
ขนาดของไฟล์:19.1 MB
ดาวน์โหลด:15


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ส่งมอบ:04/19/2021
วันที่แก้ไข:04/19/2021
ขนาดของไฟล์:355.63 kB
ดาวน์โหลด:24


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

วันที่ส่งมอบ:05/13/2019
วันที่แก้ไข:05/13/2019
ขนาดของไฟล์:82.62 kB
ดาวน์โหลด:21


มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

วันที่ส่งมอบ:05/13/2019
วันที่แก้ไข:05/13/2019
ขนาดของไฟล์:75.5 kB
ดาวน์โหลด:13


มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

วันที่ส่งมอบ:05/13/2019
วันที่แก้ไข:05/13/2019
ขนาดของไฟล์:112.85 kB
ดาวน์โหลด:37


Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ