เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ฝ่ายแบบแผนและงบประมาณ


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/26/2020
วันที่แก้ไข:05/26/2020
ขนาดของไฟล์:7.3 MB
ดาวน์โหลด:163


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/26/2020
วันที่แก้ไข:05/26/2020
ขนาดของไฟล์:2.98 MB
ดาวน์โหลด:164


รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2020
วันที่แก้ไข:05/25/2020
ขนาดของไฟล์:3.31 MB
ดาวน์โหลด:159


รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ส่งมอบ:10/26/2020
วันที่แก้ไข:10/26/2020
ขนาดของไฟล์:464.56 kB
ดาวน์โหลด:1


รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ต.ค.- มี.ค.63 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ต.ค.- มี.ค.63

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/17/2020
วันที่แก้ไข:06/17/2020
ขนาดของไฟล์:312.09 kB
ดาวน์โหลด:157


ปฏิทินโครงการ-กิจกรรม-เทศบาล-ประจำปี-2564 ปฏิทินโครงการ-กิจกรรม-เทศบาล-ประจำปี-2564

วันที่ส่งมอบ:11/09/2020
วันที่แก้ไข:11/09/2020
ขนาดของไฟล์:729.39 kB
ดาวน์โหลด:77