เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี64


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ลงวันที่ 11 ม.ค. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ลงวันที่ 11 ม.ค. 65

วันที่ส่งมอบ:01/12/2022
วันที่แก้ไข:01/12/2022
ขนาดของไฟล์:479.55 kB
ดาวน์โหลด:13


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564_ลงวันที่15 พ.ย. 64 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564_ลงวันที่15 พ.ย. 64

วันที่ส่งมอบ:11/15/2021
วันที่แก้ไข:11/15/2021
ขนาดของไฟล์:443.03 kB
ดาวน์โหลด:18


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2564 ลงวันที่ 11 ต.ค. 64 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2564 ลงวันที่ 11 ต.ค. 64

วันที่ส่งมอบ:10/12/2021
วันที่แก้ไข:10/12/2021
ขนาดของไฟล์:618.02 kB
ดาวน์โหลด:12


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/25/2021
วันที่แก้ไข:08/25/2021
ขนาดของไฟล์:455.77 kB
ดาวน์โหลด:326


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/18/2021
วันที่แก้ไข:08/18/2021
ขนาดของไฟล์:483.13 kB
ดาวน์โหลด:268


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/16/2021
วันที่แก้ไข:08/16/2021
ขนาดของไฟล์:741.88 kB
ดาวน์โหลด:280


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 64

วันที่ส่งมอบ:06/29/2021
วันที่แก้ไข:06/29/2021
ขนาดของไฟล์:453.42 kB
ดาวน์โหลด:43


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/11/2021
วันที่แก้ไข:06/11/2021
ขนาดของไฟล์:245.84 kB
ดาวน์โหลด:397


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 64

วันที่ส่งมอบ:06/07/2021
วันที่แก้ไข:06/07/2021
ขนาดของไฟล์:478.32 kB
ดาวน์โหลด:12


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/26/2021
วันที่แก้ไข:04/26/2021
ขนาดของไฟล์:869.12 kB
ดาวน์โหลด:563


หน้า 1 จาก 4