เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

KM_การจัดการคลังความรู้

KM (Knowledge Management) Of Poochaosamingprai Municipality

การจัดการคลังความรู้ ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประเภทต่างๆ

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล ( 9 ไฟล์ )

(KM)คลังความรู้ของสำนักปลัดเทศบาล

สำนักคลัง

สำนักคลัง ( 14 ไฟล์ )

(KM)คลังความรู้ของสำนักคลัง

สำนักช่าง

สำนักช่าง ( 2 ไฟล์ )

(KM)คลังความรู้ของสำนักช่าง

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ( 3 ไฟล์ )

(KM)คลังความรู้ของสำนักสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ( 12 ไฟล์ )

(KM)คลังความรู้ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม ( 8 ไฟล์ )

(KM)คลังความรู้ของกองสวัสดิการสังคม

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ ( 7 ไฟล์ )

(KM)คลังความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่

กองการศึกษา

กองการศึกษา ( 3 ไฟล์ )

(KM)คลังความรู้ของกองการศึกษา


ไม่มีเอกสารในประเภทนี้

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ