เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:01/07/2022
วันที่แก้ไข:01/07/2022
ขนาดของไฟล์:856.47 kB
ดาวน์โหลด:0


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 1 ธค. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 1 ธค. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/02/2021
วันที่แก้ไข:12/02/2021
ขนาดของไฟล์:496.19 kB
ดาวน์โหลด:149


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 3 พย. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 3 พย. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/04/2021
วันที่แก้ไข:11/04/2021
ขนาดของไฟล์:472.48 kB
ดาวน์โหลด:186


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 1 พย. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 1 พย. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/03/2021
วันที่แก้ไข:11/03/2021
ขนาดของไฟล์:782.5 kB
ดาวน์โหลด:155


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง65 ลงวันที่14 ต.ค. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง65 ลงวันที่14 ต.ค. 64

วันที่ส่งมอบ:10/15/2021
วันที่แก้ไข:10/15/2021
ขนาดของไฟล์:459.65 kB
ดาวน์โหลด:4


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/07/2021
วันที่แก้ไข:10/07/2021
ขนาดของไฟล์:1.37 MB
ดาวน์โหลด:203


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 10 ก.ย. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/13/2021
วันที่แก้ไข:09/13/2021
ขนาดของไฟล์:616.27 kB
ดาวน์โหลด:239


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 7 ก.ย. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 7 ก.ย. 64

วันที่ส่งมอบ:09/07/2021
วันที่แก้ไข:09/07/2021
ขนาดของไฟล์:574.29 kB
ดาวน์โหลด:9