เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 11 พ.ค. 65 แปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 11 พ.ค. 65

วันที่ส่งมอบ:05/12/2022
วันที่แก้ไข:05/12/2022
ขนาดของไฟล์:719.05 kB
ดาวน์โหลด:1


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 28 ต.ค. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 28 ต.ค. 65

วันที่ส่งมอบ:10/31/2022
วันที่แก้ไข:10/31/2022
ขนาดของไฟล์:451.95 kB
ดาวน์โหลด:0


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 22 พ.ย. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 22 พ.ย. 65

วันที่ส่งมอบ:11/23/2022
วันที่แก้ไข:11/23/2022
ขนาดของไฟล์:444.08 kB
ดาวน์โหลด:27


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 65

วันที่ส่งมอบ:06/22/2022
วันที่แก้ไข:06/22/2022
ขนาดของไฟล์:447.4 kB
ดาวน์โหลด:2


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 7 ก.ย. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 7 ก.ย. 64

วันที่ส่งมอบ:09/07/2021
วันที่แก้ไข:09/07/2021
ขนาดของไฟล์:574.29 kB
ดาวน์โหลด:9


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 6 ต.ค. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/07/2021
วันที่แก้ไข:10/07/2021
ขนาดของไฟล์:1.37 MB
ดาวน์โหลด:388


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 3 พย. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 3 พย. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/04/2021
วันที่แก้ไข:11/04/2021
ขนาดของไฟล์:472.48 kB
ดาวน์โหลด:383


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:06/21/2022
วันที่แก้ไข:06/21/2022
ขนาดของไฟล์:473.89 kB
ดาวน์โหลด:1


หน้า 1 จาก 3

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ