เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 10 ก.ย. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 10 ก.ย. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/13/2021
วันที่แก้ไข:09/13/2021
ขนาดของไฟล์:616.27 kB
ดาวน์โหลด:459


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 1 พย. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 1 พย. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/03/2021
วันที่แก้ไข:11/03/2021
ขนาดของไฟล์:782.5 kB
ดาวน์โหลด:359


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 1 ธค. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 1 ธค. 64

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/02/2021
วันที่แก้ไข:12/02/2021
ขนาดของไฟล์:496.19 kB
ดาวน์โหลด:336


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง65 ลงวันที่14 ต.ค. 64 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง65 ลงวันที่14 ต.ค. 64

วันที่ส่งมอบ:10/15/2021
วันที่แก้ไข:10/15/2021
ขนาดของไฟล์:459.65 kB
ดาวน์โหลด:4


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:01/07/2022
วันที่แก้ไข:01/07/2022
ขนาดของไฟล์:856.47 kB
ดาวน์โหลด:1


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:06/21/2022
วันที่แก้ไข:06/21/2022
ขนาดของไฟล์:905.59 kB
ดาวน์โหลด:2


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:06/21/2022
วันที่แก้ไข:06/21/2022
ขนาดของไฟล์:441.31 kB
ดาวน์โหลด:0


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:07/19/2022
วันที่แก้ไข:07/19/2022
ขนาดของไฟล์:479.2 kB
ดาวน์โหลด:75


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2565

วันที่ส่งมอบ:06/23/2022
วันที่แก้ไข:06/23/2022
ขนาดของไฟล์:446.15 kB
ดาวน์โหลด:1


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2565_ลงวันที่ 20 พ.ค. 65 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2565_ลงวันที่ 20 พ.ค. 65

วันที่ส่งมอบ:06/21/2022
วันที่แก้ไข:06/21/2022
ขนาดของไฟล์:900.28 kB
ดาวน์โหลด:1


หน้า 2 จาก 3

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ