เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

งบประมาณ พ.ศ. 2565


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(9) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(9)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2022
วันที่แก้ไข:04/01/2022
ขนาดของไฟล์:6.44 MB
ดาวน์โหลด:138


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(8) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(8)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2022
วันที่แก้ไข:04/01/2022
ขนาดของไฟล์:14.46 MB
ดาวน์โหลด:140


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(7) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(7)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2022
วันที่แก้ไข:04/01/2022
ขนาดของไฟล์:11.15 MB
ดาวน์โหลด:132


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(6) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(6)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2022
วันที่แก้ไข:04/01/2022
ขนาดของไฟล์:14.96 MB
ดาวน์โหลด:136


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(5) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(5)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2022
วันที่แก้ไข:04/01/2022
ขนาดของไฟล์:12.64 MB
ดาวน์โหลด:146


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(4) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(4)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2022
วันที่แก้ไข:04/01/2022
ขนาดของไฟล์:4.18 MB
ดาวน์โหลด:126


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(3) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(3)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2022
วันที่แก้ไข:04/01/2022
ขนาดของไฟล์:15.96 MB
ดาวน์โหลด:128


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(2) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(2)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2022
วันที่แก้ไข:04/01/2022
ขนาดของไฟล์:6.59 MB
ดาวน์โหลด:139


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(1) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565(1)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2022
วันที่แก้ไข:04/01/2022
ขนาดของไฟล์:6.91 MB
ดาวน์โหลด:154


คำแถลงงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี 2565 คำแถลงงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี 2565

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/07/2021
วันที่แก้ไข:10/07/2021
ขนาดของไฟล์:255.53 kB
ดาวน์โหลด:332


Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ