เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:154.43 kB
ดาวน์โหลด:1291


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:148.61 kB
ดาวน์โหลด:1283


การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:155.95 kB
ดาวน์โหลด:1307


การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:141.17 kB
ดาวน์โหลด:1323


การแจ้งขุดดิน การแจ้งขุดดิน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:138.18 kB
ดาวน์โหลด:1353


การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:134.71 kB
ดาวน์โหลด:1309


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:178.21 kB
ดาวน์โหลด:1815


การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:156.89 kB
ดาวน์โหลด:1303


การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:159.9 kB
ดาวน์โหลด:1301


หน้า 4 จาก 12