เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:120.65 kB
ดาวน์โหลด:1280


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:121.39 kB
ดาวน์โหลด:1260


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:120.68 kB
ดาวน์โหลด:1333


การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:124.23 kB
ดาวน์โหลด:1331


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:123.67 kB
ดาวน์โหลด:1270


การรับแจ้งการย้ายปลายทาง การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:122.59 kB
ดาวน์โหลด:1510


หน้า 6 จาก 12