เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:122.81 kB
ดาวน์โหลด:1304


การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:117.65 kB
ดาวน์โหลด:1298


การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:119.22 kB
ดาวน์โหลด:1339


การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:117.54 kB
ดาวน์โหลด:1285


การรับแจ้งการตายเกินกำหนด การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:123.41 kB
ดาวน์โหลด:1275


การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:123.76 kB
ดาวน์โหลด:1263


การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:124.76 kB
ดาวน์โหลด:1263


หน้า 10 จาก 12