เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

การขอจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน การขอจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:124.44 kB
ดาวน์โหลด:2019


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:178.21 kB
ดาวน์โหลด:1847


การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:115.3 kB
ดาวน์โหลด:1759


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/28/2015
วันที่แก้ไข:10/28/2015
ขนาดของไฟล์:126.19 kB
ดาวน์โหลด:1707


การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:142.99 kB
ดาวน์โหลด:1679


การรับชำระภาษีป้าย การรับชำระภาษีป้าย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/28/2015
วันที่แก้ไข:10/28/2015
ขนาดของไฟล์:126.78 kB
ดาวน์โหลด:1651


หน้า 1 จาก 12