เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]

การขอเลขที่บ้าน การขอเลขที่บ้าน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:121.05 kB
ดาวน์โหลด:1267


การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:121.73 kB
ดาวน์โหลด:1297


การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:119.09 kB
ดาวน์โหลด:1378


การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:124.91 kB
ดาวน์โหลด:1296


การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:127.12 kB
ดาวน์โหลด:1337


การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:124.76 kB
ดาวน์โหลด:1302


หน้า 2 จาก 12