เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับลง ]

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:121.73 kB
ดาวน์โหลด:1370


การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:124.76 kB
ดาวน์โหลด:1370


การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่ การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:119.75 kB
ดาวน์โหลด:1378


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:121.39 kB
ดาวน์โหลด:1384


หน้า 2 จาก 12