เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:119.09 kB
ดาวน์โหลด:1396


การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:141.17 kB
ดาวน์โหลด:1395


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:120.68 kB
ดาวน์โหลด:1395


การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:135.53 kB
ดาวน์โหลด:1393


การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:134.71 kB
ดาวน์โหลด:1388


หน้า 4 จาก 12