เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:120.68 kB
ดาวน์โหลด:1379


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:121.39 kB
ดาวน์โหลด:1301


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:120.65 kB
ดาวน์โหลด:1327


การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่ การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:119.75 kB
ดาวน์โหลด:1305


การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:123.53 kB
ดาวน์โหลด:1321


หน้า 7 จาก 12