เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:123.26 kB
ดาวน์โหลด:1345


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:148.61 kB
ดาวน์โหลด:1342


การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:117.65 kB
ดาวน์โหลด:1342


การรับแจ้งการย้ายออก การรับแจ้งการย้ายออก

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:125.04 kB
ดาวน์โหลด:1341


การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:126.73 kB
ดาวน์โหลด:1341


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:129.77 kB
ดาวน์โหลด:1339


การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:122.81 kB
ดาวน์โหลด:1339


การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:127.12 kB
ดาวน์โหลด:1336


การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:171.35 kB
ดาวน์โหลด:1335


หน้า 7 จาก 12