เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]

การขอข้อมูลข่าวสาร การขอข้อมูลข่าวสาร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:129.96 kB
ดาวน์โหลด:1374


การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:171.35 kB
ดาวน์โหลด:1336


การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:159.9 kB
ดาวน์โหลด:1367


การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:156.89 kB
ดาวน์โหลด:1365


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:178.21 kB
ดาวน์โหลด:1909


หน้า 8 จาก 12