เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แนวทางคู่มือประชาชน


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:134.71 kB
ดาวน์โหลด:1388


การแจ้งขุดดิน การแจ้งขุดดิน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:138.18 kB
ดาวน์โหลด:1425


การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:141.17 kB
ดาวน์โหลด:1395


การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:155.95 kB
ดาวน์โหลด:1384


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:148.61 kB
ดาวน์โหลด:1351


การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:154.43 kB
ดาวน์โหลด:1375


การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:174.35 kB
ดาวน์โหลด:1362


การแจ้งถมดิน การแจ้งถมดิน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:139.28 kB
ดาวน์โหลด:1419


หน้า 9 จาก 12