รายละเอียด ของ มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
คำอธิบาย:

ที่ มท 0809.6/ว38  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.

ชื่อไฟล์:k38.pdf
ขนาดของไฟล์:133.28 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:mewpig
สร้างเมื่อ: 06/07/2016 10:53
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:460 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 06/07/2016 10:53
โฮมเพจ: