รายละเอียด ของ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
คำอธิบาย:

ที่  มท  0808.5/ว1242  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2559  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2500

ชื่อไฟล์:k1242.pdf
ขนาดของไฟล์:56.19 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:mewpig
สร้างเมื่อ: 06/29/2016 09:00
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:440 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 06/29/2016 09:01
โฮมเพจ: