รายละเอียด ของ โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
คำอธิบาย:

ที่  มท  0893.2/ว1312  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

ชื่อไฟล์:k1312.pdf
ขนาดของไฟล์:35.16 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:mewpig
สร้างเมื่อ: 07/05/2016 13:50
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:392 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 07/05/2016 13:51
โฮมเพจ: