รายละเอียด ของ ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562
คำอธิบาย:

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4023 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563

ชื่อไฟล์:k62-4023.pdf
ขนาดของไฟล์:325.96 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:thanapoom
สร้างเมื่อ: 10/09/2019 09:20
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:386 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 10/09/2019 09:22
โฮมเพจ: