รายละเอียด ของ ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซีฯ

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซีฯ
คำอธิบาย:

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 263 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา

ชื่อไฟล์:k63-263.rar
ขนาดของไฟล์:674.66 kB
ชนิดของไฟล์:rar (ชนิดของไฟล์: application/x-rar)
ผู้สร้าง:thanapoom
สร้างเมื่อ: 02/04/2020 08:34
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:177 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 02/04/2020 08:36
โฮมเพจ: