รายละเอียด ของ ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำอธิบาย:

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1353 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์:k63-1353.pdf
ขนาดของไฟล์:32.14 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:thanapoom
สร้างเมื่อ: 03/09/2020 09:27
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:834 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 03/09/2020 09:28
โฮมเพจ: