รายละเอียด ของ การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.
คำอธิบาย:

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.

ชื่อไฟล์:m234.pdf
ขนาดของไฟล์:1.79 MB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:admin
สร้างเมื่อ: 02/10/2015 14:56
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:1254 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 02/10/2015 14:56
โฮมเพจ: