ใบอนุญาตใช้เอกสาร

***เอกสารเป็นลิขสิทธ์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ที่ท่านได้ดาวน์โหลด สามารถนำไปใช้ได้

***ห้ามนำไปลอกเลียนและดัดแปลงไปใช้ในทางที่ผิด

ขอบคุณครับ/ค่ะ

ฉันไม่ยอมรับ. ฉันยอมรับ.